• Slider01

Wat we doen

Wij kunnen veel voor u betekenen, tegen een scherpe prijs. Vraag gerust meer informatie en we komen graag langs voor een prijsopgaaf.
Slootreiniging

Slootreiniging

Waterschappen zien er op toe dat sloten die onder schouw staan jaarlijks worden gereinigd om doorstroming van het water te waarborgen. Wat moet er worden aangepakt bij uw sloot?
  • Taluds (de schuine slootwallen) maaien
  • Begroeiing en modder van de bodem van de sloot verwijderen
  • Duikers goed open houden, zodat het water er vrij door kan stromen
  • Kaden en dammen in goede staat van onderhoud brengen
  • Voorwerpen verwijderen die de afvoer, aanvoer en berging van het water hinderen
Deze werkzaamheden kunt u natuurlijk zelf handmatig doen, maar u kunt deze ook aan ons uitbesteden waarbij we dit voor de bereikbare plekken machinaal zullen doen.
Maaikorven

Maaikorven

Wanneer een sloot nat is en er veel water in staat, wordt er vaak gekozen voor het schoonhouden met een maaikorf. De hekkelspecie kan vervolgens worden verspreid over het land middels de walkantfrees.
Opvijzelen

Opvijzelen

Wanneer een sloot ingevallen walkanten heeft of de sloot dient wijder te worden gemaakt, kunnen wij dit voor u doen middels het opvijzelen van de walkanten. Met onze Hemos slootvijzel kunnen wij in één werkgang uw kanten snijden en het slootvuil op de kant werpen. Hiermee kunnen wij de sloten strak en netjes afwerken zodat de sloot het hele jaar door, voor een goede afwatering kan zorgen. Ook dit opgebrachte grond kan met de walkantfrees weer over het land worden verspreid.
Kiepelmalen talud

Kiepelmalen talud

Voor het maaien van het talud, zetten wij een tractor in met klepelmaaier.

Bosmaaier voor moeilijk bereikbare plekken Wanneer een sloot of gedeelte van een sloot niet machinaal kan worden gereinigd, kunnen wij deze handmatig schoonhouden. Dit gebeurt met een bosmaaier en vork.